Tarieven jeugd

Sinds 1 januari 2018 is er een contract afgesloten met de gemeenten in de regio van het Netwerk Sociaal Domein Midden Nederland (NSDMH) en kan er een beschikking aangevraagd worden bij de gemeente. Hieronder vallen de gemeenten: Gouda, Reeuwijk/Bodegraven, Waddinxveen, Zuidplas en de Krimpenerwaard. Daartoe neemt u contact op met een van de Centra voor Jeugd en Gezin in Gouda. U kunt ook een verwijzing bij uw huisarts aanvragen.

Deze regeling geldt voor hulpverlening aan kinderen, jongeren tot 18 jaar en hun ouders/verzorgers. Dit betreft de hulp vanuit de Jeugdhulpverlening (J&O), Basis GGZ en Specialistische GGZ(gezinstherapie).

Bij een eerste gesprek moet u het volgende meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw verzekeringspas en de eventuele verwijsbrief.

 

Particuliere Hulp

Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen de gesprekken zelf te bekostigen. Hiervoor is geen verwijzing en/of beschikking van de huisarts of het sociaal team jeugd nodig. Ook als u vanuit een andere gemeente komt dan de bovenvermelde gecontracteerde gemeenten komt, kunt u zichzelf aanmelden. Dit geldt ook wanneer u vervolghulp wenst na het afronden van een traject op verwijzing van de huisarts of het sociaal team. De factuur wordt dan op basis van een uurtarief aan u verstuurd.

Tarieven                                                                                                       

Gezinstherapie 90 min. (inclusief 15m in.voorbereiding en uitwerken: €150,00). Ouderbegeleiding volgens het zelfde tarief afhankelijk van de duur van het gesprek.

Gezinstherapie met een jeugdige kan wel vallen onder de vergoeding van de gemeente als een beschikking is afgegeven.