itittijPraktische informatie

Als u kiest voor mijn praktijk dan kunt u zich via de e-mail of via de telefoon aanmelden. Er wordt dan een afspraak voor het intakegesprek met u gemaakt. In dit gesprek kijken/bepalen we wat uw hulpvraag is en hoe u hierbij geholpen kunt worden. Hierna kunnen de gesprekken meestal op korte termijn starten. Samen met u zal dan een behandelplan worden opgesteld. Tevens zal er tussen de gesprekken door samen worden geëvalueerd. Het is belangrijk dat de hulp voldoende aansluit bij uw verwachtingen en voldoende resultaat biedt en om dit te kunnen bepalen wordt onder andere een vragenlijst van Scott Miller gebruikt. Hiermee wordt tevens de tevredenheid van u als cliënt gemeten.                             Tevens bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van enkele online behandelmodules van de beveiligde webomgeving van Therapieland. Wanneer u een online behandeling volgt, wordt dit altijd gecombineerd met het persoonlijke contact met mij als behandelaar(eHealth Blended Care). Deze modules zijn geschikt om zelf actief en op een tijdstip dat het u uitkomt aan de slag te gaan met uw klachten.                                                                                                                         Bij afsluiting van de therapie wordt er in overleg met u een ontslagbrief opgesteld en naar de huisarts of een eventuele andere verwijzer verstuurd. In sommige gevallen zal een doorverwijzing naar andere hulpverlening geadviseerd worden, ook hierin wordt u dan begeleid en geconsulteerd. Bij een spoedeisende situatie verzoek ik u contact op te nemen met uw huisarts of de huisartsenpost.

Openingstijden

De praktijk is op alle werkdagen geopend, behalve de woensdag. Op dinsdag zijn ook afspraken in de avond mogelijk. Er is een telefonisch spreekuur op maandag tussen 10.00 en 11.00 uur en op donderdag en vrijdag tussen 08.30 en 09.00 uur (telefoonnummer 06-24358215).

Wat betreft de gevolgen van het Coronavirus, volg ik vooralsnog, het advies van de LVVP.
In de spreekkamer: Voor het toepassen van hygiënemaatregelen en gedragsregels in de praktijk, vraag ik u de actuele aanwijzingen van het RIVM op te volgen. Met vragen kunt u terecht bij het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid, tel: 0800-1351. In geval, dat u de afspraak afzegt, omdat u uw maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt door weg te blijven, zal ik geen kosten in rekening brengen.

Wachttijd

Per 1 november 2021 heb ik een tijdelijke aanmeldingen stop.

Werkwijze

Tijdens een intakegesprek bespreken we wat uw klachten of zorgen zijn en samen kijken we waar u tegenaan loopt. Vervolgens wordt er samen met u een behandelplan opgesteld met een aantal doelen. Om de behandelingen daarna te monitoren maak ik gebruik van ROM vragenlijsten. Per e-mail krijgt u het verzoek om deze vragenlijst in te vullen. Tijdens de behandeling daarna zal ik de uitslagen met u bespreken en kunnen we kijken of het de juiste kant op gaat of we misschien een ander soort behandeling moeten starten. Dit geldt vooralsnog alleen voor de  behandeling van volwassenen in de Basis GGZ.

 

Klachtenprocedure                                                                           De Wkkgz-klachtenregeling: sinds 1 januari 2017 is de klachten- en geschillenregeling van kracht in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg. Deze regeling geldt voor:

    • Volwassenen (18 jaar en ouder).
    • Jongeren onder de 18 die hun behandeling zelf (of hun ouders) betalen.
    • Als de behandeling wordt vergoed door de gemeente, is deze klachtenregeling in het kader van de Jeugdwet van toepassing. Voor verdere informatie verwijs ik u naar de website van de LVVP. (www.LVVP.nl)

 

Privacy en geheimhouding

Tijdens de behandeling worden gegevens van jou en/of je gezin geregistreerd, zowel persoonsgegevens als gegevens over de behandeling. Het spreekt voor zich dat ik hier zorgvuldig mee omga. Bij individuele behandeling is het gebruikelijk om je huisarts aan het begin en na afloop van het behandeltraject op de hoogte te brengen van de behandeling, mocht je dit niet willen dan kan je dit bij mij aangeven. Ik heb een geheimhoudingsplicht en dat wil zeggen dat alle gesprekken vertrouwelijk zijn en informatie alleen met anderen bespreken wordt als je daar vooraf toestemming voor geeft. Als een psychologische behandeling wordt gedeclareerd bij de zorgverzekeraar dan krijgt die inzage in het behandeltraject. Zij hebben het recht om inzage te vragen in uw dossier. Daarnaast ben ik verplicht om bepaalde gegeven aan te leveren aan het DBC Informatie Systeem (DIS). Als u niet wilt dat dit gebeurt dan kunt u dit aangeven en hiervoor een privacyverklaring ondertekenen. Klik hier voor het inzien van een privacyverklaring. In het kader van der Europese privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 van kracht wordt voor eenieder die persoonsgegevens verwerkt, heb ik het privacystatement opgesteld. Klik hier voor het privacystatement van de praktijk.

Waarneming

Vakantieperiodes worden ruim van te voren met alle cliënten gecommuniceerd en indien nodig wordt er waarneming geregeld met een collega psycholoog.