Wachttijden

Per 1 juni 2024 neem ik tijdelijk geen nieuwe aanmeldingen (individuele therapie) aan. Voor aanmeldingen betreffende relatietherapie en gezinstherapie, verzoek ik u om mij te mailen (info@rondommensengezin.nl) of te bellen (06-24358215) om te overleggen.

Afwezigheid: tussen 17 en 25 augustus 2024 is de praktijk gesloten. Voor dringende zaken die niet kunnen wachten, verwijs ik u naar uw huisarts.

Werkwijze

Tijdens een intakegesprek bespreken we wat uw klachten of zorgen zijn en samen kijken we waar u tegenaan loopt. Vervolgens wordt er samen met u een behandelplan opgesteld met een aantal doelen. Om de behandelingen daarna te monitoren maak ik gebruik van ROM vragenlijsten. Per e-mail krijgt u het verzoek om deze vragenlijst in te vullen. Tijdens de behandeling daarna zal ik de uitslagen met u bespreken en kunnen we kijken of het de juiste kant op gaat of we misschien een ander soort behandeling moeten starten. Dit geldt vooralsnog alleen voor de  behandeling van volwassenen in de Basis GGZ.

 

Klachtenprocedure                                                                 

De Wkkgz-klachtenregeling: sinds 1 januari 2017 is de klachten- en geschillenregeling van kracht in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg. Deze regeling geldt voor:

    • Volwassenen (18 jaar en ouder).
    • Jongeren onder de 18 die hun behandeling zelf (of hun ouders) betalen.
    • Als de behandeling wordt vergoed door de gemeente, is deze klachtenregeling in het kader van de Jeugdwet van toepassing. Voor verdere informatie verwijs ik u naar de website van de LVVP. (www.LVVP.nl)

 

Privacy en geheimhouding

Tijdens de behandeling worden gegevens van jou en/of je gezin geregistreerd, zowel persoonsgegevens als gegevens over de behandeling. Het spreekt voor zich dat ik hier zorgvuldig mee omga. Bij individuele behandeling is het gebruikelijk om je huisarts aan het begin en na afloop van het behandeltraject op de hoogte te brengen van de behandeling, mocht je dit niet willen dan kan je dit bij mij aangeven. Ik heb een geheimhoudingsplicht en dat wil zeggen dat alle gesprekken vertrouwelijk zijn en informatie alleen met anderen bespreken wordt als je daar vooraf toestemming voor geeft. Als een psychologische behandeling wordt gedeclareerd bij de zorgverzekeraar dan krijgt die inzage in het behandeltraject. Zij hebben het recht om inzage te vragen in uw dossier. Daarnaast ben ik verplicht om bepaalde gegeven aan te leveren aan het DBC Informatie Systeem (DIS). Als u niet wilt dat dit gebeurt dan kunt u dit aangeven en hiervoor een privacyverklaring ondertekenen. Klik hier voor het inzien van een privacyverklaring. In het kader van der Europese privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 van kracht wordt voor eenieder die persoonsgegevens verwerkt, heb ik het privacystatement opgesteld. Klik hier voor het privacystatement van de praktijk.

Waarneming

Vakantieperiodes worden ruim van te voren met alle cliënten gecommuniceerd en indien nodig wordt er waarneming geregeld met een collega psycholoog.