Volwassenen

In het leven van mensen kan een situatie ontstaan, waarbij je niet meer op eigen kracht je problemen het hoofd kan bieden. Dan heb je soms iemand nodig, die met je meedenkt en als het ware tijdelijk ‘met je meeloopt’ in je leven. Ik heb de overtuiging, dat de meeste mensen in verbinding met mensen in hun omgeving, de ervaren problemen aankunnen. Graag ben ik dan diegene, die met je oploopt en je weer helpt zelf je weg te vervolgen. Waarbij ik de klachten altijd zie in de context en de samenhang en dus ook de samenwerking zoek met andere belangrijke mensen uit deze context. Er zal aandacht worden besteed aan hoe mensen met elkaar omgaan en in gesprek zijn (en niet het probleem bij één persoon neer leggen).

Ik wil je helpen, in verbinding met andere mensen uit de context, handvatten te vinden wanneer je last heb van de volgende zaken:

  • Als je het leven moeilijk kunt oppakken na het verlies van een dierbare. En je hierbij steun zoekt.
  • Wanneer je last hebt van angst en/of stemmingsklachten, zoals faalangst, sociale angst, verlegenheid, somberheid, snel geïrriteerd of boos zijn.
  • Of wanneer je moeilijkheden ervaart naar aanleiding van een traumatische of nare gebeurtenis, zoals gepest zijn.
  • Je loopt voor je idee vast op je werk (conflicten en/of burn-out klachten).
  • Er verandert iets in de je leven. Je vindt het lastig de overstap te maken naar een nieuwe fase.
  • Je bent op zoek naar wie je bent en wat je wilt. Je wil hulp in het maken van keuzes hierin
  • Je hebt andere levensvragen of zingevingsvragen.
  • Wanneer je hulp zoekt in het contact met ouders, vanwege conflicten.

Wat kan je verwachten:

Ik bied psychologische begeleiding bij problemen, waarbij ik zoveel mogelijk aansluit bij uw vragen en doelen. Ik ben in mijn aanpak toekomst- en oplossingsgericht en systeemgericht volg hierin zoveel mogelijk zorgstandaarden van de ggz. Zie de patiëntenversie van de zorgstandaarden:https://www.ggzstandaarden.nl/.                                                Hierbij zal ik ook wanneer dat mogelijk is EMDR inzetten. EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. Daarnaast gebruik ik technieken vanuit de EFIT methodiek. Bij EFIT leer je stil te staan bij je emoties, ze te herkennen en erkennen, te gebruiken en te verwerken. Daarbij zal ik in overleg bespreken, wie er ter ondersteuning bij de gesprekken betrokken zouden kunnen worden.

 

Referenties:

“Ik voelde me begrepen door Erica en haar vriendelijke en ook nuchtere houding heeft er bij mij toe geleid dat ik een positieve ontwikkeling heb kunnen doormaken” (Floor).