Supervisie systeemtherapie

Na jaren van ervaring in gesprekken met cliënten, waarin ik nog altijd veel uitdaging beleef, is voor mij ook het moment aangebroken, dat ik mijn kennis en ervaring binnen de systeemtheorie wil delen met anderen. Hierbij wil ik graag mijn opvattingen,  mijn overtuigingen en ook mijn passie voor mijn vak overbrengen op anderen. Dat doe ik binnen de supervisie als ook in het geven van presentaties en adviseren van teams over systeemtherapie. Hierbij zoek ik sterk de verbinding met andere vormen van therapie.

Visie op het geven van supervisie:
Mijn stijl van werken zal sterk aansluiten bij de supervisievraag die wordt gesteld. Daarbij zal ik gericht zijn op de competenties en sterke kanten van de supervisant. Natuurlijk komen begrippen vanuit de systeemtheorie, zoals circulariteit, behandelcontext, en meervoudige partijdigheid hierbij aan bod. Zo zal er een proces op gang komen waarbij er een zo optimaal mogelijke leersituatie kan ontstaan en de supervisant onder andere veel kan leren over de eigen positie in de behandelsituaties. Tevens is er ook ruimte om de plek in de eigen organisatie te bespreken.

Afspraak:
De afspraken voor de supervisie kan op de volgende dagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Met een voorkeur voor de maandag.

Waar:
Bij mijn praktijk op de Karnemelksloot 55-57 in Gouda.

Tarief:
De kosten van de supervisie bedragen € 90,- per sessie van drie kwartier. Wanneer de wens bestaat voor langere supervisieafspraken zal het tarief navenant zijn.

Werkwijze:
In het eerste gesprek worden – na de kennismaking – de algemene leerdoelen van de supervisant geïnventariseerd en komen tevens enkele praktische zaken aan de orde.  In de volgende supervisiesessies wordt steeds uitgegaan van de specifieke leervraag van de supervisant voor die sessie. Aan de hand van o.a. de videofragmenten, die door de supervisant zijn uitgekozen, wordt de supervisant geholpen een antwoord te vinden op haar/zijn vraag. Om het reflectieproces te stimuleren, wordt aan de supervisant gevraagd een reflectieverslag te schrijven over de sessie.

Werkbegeleiding en consultatie:
Ook bestaat de mogelijkheid tot het geven van werkbegeleiding in het kader van opleiding. En daarnaast ben ik te benaderen voor consultatie binnen teams.