Supervisie systeemtherapie

Sinds 2014 ben ik erkend door de NVRG (Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie) in het geven van supervisie over systeemtherapie en systeemtherapeutisch werk.

Visie op het geven van supervisie:
Mijn stijl van werken zal sterk aansluiten bij de supervisievraag die wordt gesteld. Daarbij zal ik gericht zijn op de competenties en sterke kanten van de supervisant. Natuurlijk komen begrippen vanuit de systeemtheorie, zoals circulariteit, behandelcontext, en meervoudige partijdigheid hierbij aan bod. Zo zal er een proces op gang komen waarbij er een zo optimaal mogelijke leersituatie kan ontstaan en de supervisant onder andere veel kan leren over de eigen positie in de behandelsituaties. Tevens is er ook ruimte om de plek in de eigen organisatie te bespreken.

Afspraak:
De afspraken voor de supervisie kan op de volgende dagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Waar:
Bij mijn praktijk op de Karnemelksloot 55-57 in Gouda.

Tarief:                                                                                                                               Individuele supervisie à 45/60 minuten:                                   € 90,-/€ 113,-                              Groepssupervisie met 2 supervisanten à 75 minuten:                € 170,-  (€  85,- p.p.)   Groepssupervisie met 3 supervisanten à 90 minuten:                € 255,-  (€  85,- p.p.)

Werkwijze:
In het eerste gesprek inventariseren we – na de kennismaking – de algemene leerdoelen en komen tevens enkele praktische zaken aan de orde. In de volgende supervisiesessies zal ik steeds uitgaan van de specifieke leervraag van de supervisant voor die sessie. Aan de hand van o.a. videofragmenten, die door de supervisant zijn uitgekozen, begeleid ik de supervisant in het vinden van een antwoord op haar/zijn leervraag. Om het reflectieproces te stimuleren, vraag ik om een reflectieverslag te schrijven over de sessie.

Voor wie:                                                                                                                                    – Voor therapeuten die in opleiding zijn tot geregistreerd relatie- en gezinstherapeut (NVRG).          
– Voor maatschappelijk werkers, ouderbegeleiders en jeugdwerkers, die systeemgericht werken.
– Voor collega’s, die belangstelling hebben voor systeemgericht werken en zich verder willen ontwikkelen in relatie- en gezinsbegeleiding.
Ook bestaat de mogelijkheid tot het geven van werkbegeleiding en consultatie binnen teams.

En per 14 juni 2019 ben ik opgenomen in het supervisorenbestand Kind- en Jeugdpsycholoog NIP