Gezin, ouders en jongeren

 

Het gezin is een plek waar je je prettig en veilig kan voelen en waar je elkaar probeert te begrijpen en te stimuleren. Soms kan opgroeien best lastig zijn en kunnen één of meerdere gezinsleden moeilijkheden ervaren. In mijn praktijk werk ik met gezinnen, waarbij er o.a. zorgen zijn over:

Één of meerdere gezinsleden, die iets naars heeft meegemaakt, zoals geslagen of gepest zijn, of waarbij één van de gezinsleden ziek is. Of er is iemand uit je directe omgeving overleden. Je probeert elkaar te begrijpen na een scheiding.

De onderlinge ruzies binnen het gezin en het jullie onvoldoende lukt dit gezamenlijk op te lossen.

Eén of meerdere gezinsleden, wanneer er sprake is van psychologische en/of psychische klachten en jullie hiermee willen leren omgaan.

 

Wat kan je verwachten:

Binnen de systeemtherapie komt bij voorkeur het hele gezin naar de praktijk. In deze vorm van  therapie gaat het niet hoofdzakelijk om het individu, maar kijkt de therapeut meer naar de onderlinge relaties, de omgang met elkaar en de invloed van de problemen op elk gezinslid. Binnen de gezinsbehandelingen wordt veelal gesproken en daarnaast maken we ook gebruik van het genogram, -een stamboom over de onderlinge relaties en persoonlijke gegevens- en van meer ervaringsgerichte oefeningen, zoals gezamenlijk bouwen en vragen beantwoorden. Ik start zoveel mogelijk met een intake met het gehele gezin. Daarna kan de behandeling deels met het gezin, deels met de ouders en deels individueel zijn afhankelijk van de vraag. Hierin werk ik indien nodig, samen met andere behandelaars. Soms is het nodig om contact te hebben met een contactpersoon van school. Dit zal altijd met jou/jullie worden overlegd. Samen met jou/jullie zal ik bespreken, wie er bij de gesprekken betrokken kunnen worden om mee te denken aan de oplossingen. Mijn aanpak en houding zal gericht zijn op wat er nodig is en ook wat de sterke kant(en) zijn. Ik werk sterk vraaggericht en vanuit de visie van het zelfherstellend vermogen van gezinnen.

 

Samenwerking

Ik werk samen met onderstaande praktijken in Gouda e.o.

Praktijk de Bloem , De Bovenkamer, Een stap voor,

Kinderkwestie, Praktijk Present, Kinderpraktijk Uniek

Young Mind support, Oogopautisme