Gezin, kinderen en jeugd

 

Soms kan opgroeien best lastig zijn en kun je bepaalde problemen hebben. In mijn praktijk kan ik kinderen en jongeren helpen bij de volgende problemen.

 • Je hebt last van angst en/of stemmingsklachten, zoals faalangst, sociale angst, verlegenheid, somberheid, snel geïrriteerd of boos zijn.
 • Of je vindt het moeilijk om je weer goed te voelen, omdat je iets naars hebt meegemaakt, zoals geslagen of gepest zijn.
 • Er verandert iets in de je leven. Je ouders gaan scheiden. Of je gaat naar de middelbare school. Je vindt het lastig de overstap te maken.
 • Iemand uit je directe omgeving is overleden en het lukt je niet het dagelijkse leven weer op te pakken. Je zoekt steun.
 • Soms heb je ruzie met je ouders. En het lukt jullie niet dit gezamenlijk op te lossen. Als jij of anderen moeite hebben met je gedrag zoals bijvoorbeeld spijbelen, stelen, liegen.

Opvoeden is een uitdaging voor veel ouders. Samen met jullie kan ik kijken wat er nodig is om weer volwaardig als ouders leiding te kunnen geven aan jullie kinderen/jongeren.

 • Jullie hebben vragen over de opvoeding van je kinderen, jongeren. Of vragen leven over de gezagsverhoudingen (bijvoorbeeld moeite met grenzen stellen, regels hanteren)
 • Soms is er sprake is van psychologische of psychiatrische problematiek bij uw kind/jongere (zoals ADHD, aan autisme verwante stoornissen, gedragsstoornis). En zoeken jullie begeleiding in het omgaan hiermee.
 • Wanneer jullie vragen hebben over het omgaan met angst- en/of stemmingsgevoelens bij uw kind/jongere.

Het gezin is een plek waar jullie in een min of meer veilige omgeving gedrag kunnen oefenen. Je probeert elkaar te begrijpen en te stimuleren. Soms lukt dit niet

 • Als jullie onderling veel ruzies hebben en elkaar niet goed begrijpen. En willen leren om minder vast te lopen in beklemmende patronen van boosheid.
 • Bij een of enkele van de gezinsleden is er sprake van psychologische of psychiatrische problematiek en jullie willen hier mee leren omgaan.
 • Wanneer jullie iemand dierbaar hebben verloren of er iets anders naars is gebeurd en jullie er met elkaar uit willen komen (ziekte, ruzies, geweld).
 • Vragen rondom echtscheiding en een nieuw samengesteld gezin.
 • Als er vragen zijn over het gezin van herkomst en de omgang met grootouders en broers en zussen.

 

Wat kan je verwachten:

Ik start altijd met een intake met het hele gezin. Daarna kan de behandeling deels  individueel, deels met het gezin en/of deels met de ouders zijn, afhankelijk van de vraag. Hierin werk ik indien nodig, samen met andere behandelaars. Soms is het nodig om contact te hebben met een contactpersoon van school. Dit zal altijd met jou/jullie worden overlegd. Samen met jou/jullie zal ik bespreken, wie er bij de gesprekken betrokken kunnen worden om mee te denken aan de oplossingen. Mijn aanpak en houding zal gericht zijn op wat er nodig is en ook wat jouw/jullie sterke kant(en) zijn. Ik werk sterk vraaggericht en vanuit de visie van het zelfherstellend vermogen van gezinnen.

 

Samenwerking

In het kader van samenwerking ben ik aangesloten bij de Vakgroep GGZ Kinderen en Jeugd. In deze vakgroep is een 10-tal vrijgevestigde (s)ggz praktijken uit Gouda, Reeuwijk, Bodegraven vertegenwoordigd.

Praktijk de Bloem

De Bovenkamer

Een stap voor

Kinderkwestie

Praktijk Present

Kinderpraktijk Uniek

Young Mind support

Oogopautisme