Gezin, kinderen en jongeren

 

Het gezin is een plek waar je je prettig en veilig kan voelen en waar je elkaar probeert te begrijpen en te stimuleren. Soms kan opgroeien best lastig zijn en kunnen één of meerdere gezinsleden problemen ervaren.                                                                                                                  In mijn praktijk werk ik met gezinnen, waarbij er zorgen zijn over:

  • Nare gevoelens nadat één of meerdere gezinsleden iets naars heeft meegemaakt, zoals geslagen of gepest zijn, of één van de gezinsleden is ziek.
  • Er verandert iets in de jullie leven. Je ouders gaan scheiden. Of er is iemand uit je directe omgeving overleden.
  • Als jullie onderling binnen het gezin ruzies met elkaar hebben en het jullie niet lukt dit gezamenlijk op te lossen.
  • Wanneer er bij één of meerdere gezinsleden sprake is van psychologische of psychiatrische problematiek en jullie willen hier mee leren omgaan.

 

Wat kan je verwachten:

Binnen de systeemtherapie komt het hele gezin of delen daarvan met elkaar naar de praktijk. In de systeemtherapie gaat het niet hoofdzakelijk om het individu maar kijkt de therapeut meer naar de onderlinge relaties, de omgang met elkaar en de invloed van de problemen op elk gezinslid. Binnen de gezinsbehandelingen wordt veel gesproken maar maken we ook gebruik van genogrammen en ervaringsgerichte oefeningen. Ik start zoveel mogelijk met een intake met het gehele gezin. Daarna kan de behandeling deels met het gezin, deels met de ouders en deels individueel zijn afhankelijk van de vraag. Hierin werk ik indien nodig, samen met andere behandelaars. Soms is het nodig om contact te hebben met een contactpersoon van school. Dit zal altijd met jou/jullie worden overlegd. Samen met jou/jullie zal ik bespreken, wie er bij de gesprekken betrokken kunnen worden om mee te denken aan de oplossingen. Mijn aanpak en houding zal gericht zijn op wat er nodig is en ook wat de sterke kant(en) zijn. Ik werk sterk vraaggericht en vanuit de visie van het zelfherstellend vermogen van gezinnen.

 

Samenwerking

Ik werk samen met onderstaande praktijken in Gouda e.o.

Praktijk de Bloem

De Bovenkamer

Een stap voor

Kinderkwestie

Praktijk Present

Kinderpraktijk Uniek

Young Mind support

Oogopautisme