Echtparen

 

Een liefdesrelatie kan een fijne plaats zijn om gezamenlijk ervaringen te delen en elkaar te begrijpen en te versterken. In sommige relaties lukt dit onvoldoende en ontstaat er een gevoel van verwijdering.

Jullie zijn bij mij op je plek met de volgende vragen en moeilijkheden:

  • Wanneer jullie moeilijkheden ervaren en dreigen vast te lopen en weer intimiteit en gezamenlijkheid willen. Als je het gevoel hebt, dat je de ander niet meer begrijpt en zelf ook de verbinding met ander mist. Wanneer je twijfelt of je wel met de ander verder wil.
  • Wanneer er moeilijkheden zijn in de omgaan met een nieuwe fase in jullie relatie (bijvoorbeeld na de geboorte van de kinderen, na het pensioen). Jullie zijn op zoek naar een nieuw evenwicht binnen de relatie.
  • Soms gebeuren er nare dingen in een relatie, zoals het overlijden van een kind, of het ontstaan van een ziekte bij een van beiden. Hoe kun je elkaar steunen en ook ruimte geven aan je eigen verdriet.
  • Wanneer een van jullie beiden bekend is met een psychiatrische diagnose, zoals depressie, ADHD of Autisme. En jullie een manier willen vinden om hier samen mee om te gaan.

 

Wat kunnen jullie verwachten:

Samen met jullie wil ik bespreken hoe jullie het gevoel van samen weer kunnen ervaren en er een wederzijds gevoel van respect en verbinding kan ontstaan. Dit doe ik door samen met jullie te onderzoeken in welke patronen van reageren jullie zijn terecht gekomen. Door gezamenlijk dit patroon te gaan herkennen en doorbreken, ontstaat een nieuwe manier van reageren, waar weer opnieuw ruimte is voor het ervaren en uiten van gevoelens.

Kijk voor meer informatie op www.eft.nl.