Centrum voor gezinstherapie, relatietherapie, individuele therapie, supervisie en leertherapie

Rondom Mens en Gezin biedt hulpverlening op het gebied van relatie- en gezinstherapie, en individuele therapie voor jeugd en volwassenen. Daarnaast kunt u ook terecht voor supervisie en leertherapie en consultatie op het gebied van systeemtherapie (NVRG).

Ik werk vanuit de visie van systeemtherapie, dat betekent dat problemen begrepen worden vanuit de samenhang met de omgeving, de onderlinge relaties, de dynamiek binnen gezinnen en de bredere sociale en maatschappelijke context. Afhankelijk van de vraag en de gezamenlijke inschatting, wordt er gekozen voor relatietherapie, gezinstherapie, individuele therapie of een combinatie. Wat betreft de individuele behandeling werk ik o.a. met de methode EMDR, EFIT, de Polyvagaaltheorie van Deb Dana en individuele systeemtherapie.

In mijn gesprekken richt ik me op het zelf herstellend vermogen van personen, hun gezinnen en hun bredere sociale netwerk. Samen met u/jullie werk ik er aan om u zelf actief te laten zijn in het aandragen en uitvoeren van een oplossing, zodat u zich weer beter gaat voelen. Hierbij werk ik vanuit persoonlijke aandacht voor alle betrokkenen bij de behandeling zodat u ervaart dat u wordt gezien en gehoord. Ook wordt er besproken hoe de problemen weer hanteerbaar en/of dragelijk kunnen worden. Het is van belang, dat u de regie van uw leven weer terugkrijgt en daarbij help ik u. Ik zal in de gesprekken ook regelmatig feedback vragen om op deze manier de therapie te kunnen aanscherpen.                                                                                                                                  Als vrijgevestigd therapeut werk ik samen met diverse andere therapeuten, waaronder Jolanda van Melick, Janny van Es, Christa Slootjes en Sabine Scheele, e.a..

Sinds kort ben ik gecertificeerd als Buitenpsycholoog en bied regelmatig wandeltherapie aan. Hier wordt enthousiast op gereageerd. Voor meer informatie over wandeltherapie verwijs ik naar de website: www.debuitenpsychologen.nl.


 

 

 

 

Psychische problemen binnen de Basis GGZ.
Hulp bij het samen oplossen van problemen.
Vragen van jongeren, ouders en gezin.