Praktijk voor relatie-, gezinstherapie, individuele therapie, supervisie en leertherapie

Rondom Mens en Gezin biedt hulpverlening op het gebied van relatie- en gezinstherapie, en individuele therapie voor jeugd en volwassenen. Daarnaast kunt u ook terecht voor supervisie en leertherapie en consultatie op het gebied van systeemtherapie (NVRG).

Ik werk vanuit de visie van systeemtherapie, dat betekent dat ik met u samen bij de start van de behandeling bespreek wie er in uw leven belangrijk is/zijn en wie als steunfiguur kan fungeren tijdens en naast de gesprekken. Dit omdat mensen mede in contact en verbinding met de ander zich weer beter gaan voelen. Het is mijn visie, dat klachten bestaan in de context en samenhang met anderen en de (bredere) omgeving.

Soms liggen de problemen vooral in de relationele sfeer. Dat kan zijn in de partnerrelatie of binnen het gezin. Dan zullen de gesprekken met het stel of het hele gezin gevoerd worden. Zijn de problemen meer individueel van aard dan wordt er gekozen voor een individuele behandeling. Hierbij maak ik ook regelmatig gebruik van EMDR.

In mijn gesprekken richt ik me op het zelf herstellend vermogen van personen en hun gezinnen. Samen met u/jullie werk ik er aan om u zelf actief te laten zijn in het aandragen en uitvoeren van een oplossing, zodat u zich weer beter gaat voelen. Hierbij werk ik vanuit persoonlijke aandacht voor alle betrokkenen bij de behandeling zodat u ervaart dat u wordt gezien en gehoord. Ook wordt er besproken hoe de problemen weer hanteerbaar en/of dragelijk kunnen worden. Het is van belang, dat u de regie van uw leven weer terugkrijgt en daarbij help ik u. Ik zal in de gesprekken ook regelmatig feedback vragen om op deze manier de therapie te kunnen aanscherpen.                                                                                                                                               Als vrijgevestigd therapeut werk ik samen met diverse andere therapeuten, zoals Jolanda van Melick, Janny van Es en binnen de Vakgroep Kinderen en Jeugd Gouda e.o..                   

Sinds kort ben ik gecertificeerd als Buitenpsycholoog en bied regelmatig wandeltherapie aan. Hier wordt enthousiast op gereageerd. Voor meer informatie over wandeltherapie verwijs ik naar de website: www.debuitenpsychologen.nl.


 

 

 

 

Psychische problemen binnen de Basis GGZ.
Hulp bij het samen oplossen van problemen.
Vragen van jongeren, ouders en gezin.