Praktijk voor relatie,- gezinstherapie en individuele therapie

Rondom Mens en Gezin biedt hulpverlening op het gebied van relatie- en gezinstherapie, ouderbegeleiding, individuele therapie voor jeugd en volwassenen.

In mijn praktijk Rondom Mens en Gezin wordt gewerkt vanuit de visie van de systeemtherapie. Dat betekent, dat ik met u samen al bij de start van de behandeling zal bespreken wie er in uw leven belangrijk is/zijn en wie als steunfiguur kan fungeren tijdens en naast de gesprekken. Dit kan een partner, familielid of een vriend zijn. Dit omdat het mijn overtuiging is, dat mensen mede in contact en verbinding met de ander zich weer beter gaan voelen.

Soms liggen de problemen vooral in de relationele sfeer. Dat kan zijn in de partnerrelatie, of binnen het gezin. Dan zullen de gesprekken met het stel of het gezin gevoerd worden. 
Zijn de problemen meer individueel van aard, dan wordt er gekozen voor een individuele behandeling.

Ik richt me in mijn gesprekken op het zelf herstellend vermogen van personen en hun gezinnen. Samen met u/jullie, werk ik er aan om u zelf actief te laten zijn in het aandragen en uitvoeren aan een oplossing, zodat u zich weer beter gaat voelen. 
Ik werk vanuit persoonlijke aandacht voor alle betrokkenen bij de behandeling zodat u ervaart dat u wordt gezien en gehoord en er wordt besproken hoe de problemen weer hanteerbaar en/of dragelijk worden. Ik vind het belangrijk dat u de regie van uw leven weer terugkrijgt en ik help u daarbij.

Voor wie zich hiervoor interesseert, kan ik u laten weten, dat ik in mijn aanpak gebruik maak van technieken vanuit de systeemtheorie, de oplossingsgerichte therapie en de cliëntgerichte therapie. Voor traumabehandeling wordt gebruik gemaakt van EMDR. Op de website van de betreffende verenigingen kunt u een en ander nalezen.
 
Omdat ik graag mijn ervaring deel met anderen geef ik werkbegeleiding en supervisie aan studenten/therapeuten, die in het kader van een opleiding supervisie systeemtherapie willen.

De praktijk is gevestigd op de Karnemelksloot 55-57 te Gouda. In dit pand werk ik samen met enkele andere (psycho)therapeuten, waaronder Jolanda van Melick.

Er is mogelijkheid om te parkeren op de parkeerplaats Klein Amerika.

Map of Klein Amerika, 2806 Gouda

 

 

 

Print